Level-1 Pilier-3 PRE Test

Vážený účastník,

Ste tu na dokončenie nástroja sebahodnotenia PRE Test; aby ste zhodnotili a Objavili svoju Level zručností a/alebo Level, na ktorej dosiahnutie sa môžete zamerať v rámci Piliera 3 - Digitálne Zručnosti. Tu sú otázky na posúdenie, či by ste sa mali zamerať na Level 1 alebo 2.

V závislosti od vášho skóre a s tým súvisiacich rád od nás máte vždy možnosť pokračovať v tréningu Level 1 alebo Level 2 na zlepšenie vašich súvisiacich zručností.

Výsledky budú oboznámené iba vám a projektový tím self-Learn bude uchovávať všetky informácie o vašom mene a e-mailovej adrese a výsledky s maximálnou dôvernosťou a nikdy ich nebude zdieľať s tretími stranami.

Prosím, uistite sa, že ste odpovedali na VŠETKY otázky a vyplnili VŠETKY povinné polia, inak nebudete môcť dostať odpoveď.

Ďakujeme za vašu účasť!

self-Learn projektový tím


1. Ako by sme mali počítač bezpečne vypnúť?

a) Odpojenie PC
b) Výberom možnosti „Vypnúť“ z ponuky Štart
c) V dôsledku nečinnosti sa vypne
d) Stlačením tlačidla vypnutia

2. Čo je zvyčajne potrebné na odomknutie počítača „v pokoji“?

a) Osobné heslo
b) Kód uvedený pri kúpe počítača
c) Poznať značku počítača
d) Počítač nemôže byť „v pokoji“

3. Čo sa bežne používa na prístup na internet doma?

a) Internet nie je prístupný v interiéri
b) Mobilné dáta
c) Musíte sa opýtať zodpovednej spoločnosti
d) Wi-Fi sieť

4. Aká je najrýchlejšia navigačná technológia pre mobilné telefóny?

a) 4G
b) 10G
c) 5G
d) Žiadna z odpovedí nie je správna

5. Ktorá z nasledujúcich možností je sociálna sieť?

a) Mozilla Firefox
b) Facebook
c) Youtube
d) Instagram

6. Ktorý z nasledujúcich trestných činov je trestným činom súvisiacim s počítačom?

a) Krádež duševného vlastníctva
b) Hackovanie účtu
c) Phishing
d) Všetky odpovede sú správne

7. Všetky dostupné aplikácie pre mobilné telefóny sú…

a) Všetko zadarmo
b) Dostupné iba ak zaplatíte
c) Neexistuje spôsob, ako stiahnuť aplikácie pre mobilné telefóny
d) Žiadna z vyššie uvedených odpovedí nie je správna

8. Je možné upraviť veľkosť písma pri chatovaní s mobilným telefónom?

a) Nie je to dostupná možnosť
b) Áno
c) Len na lekársky predpis
d) Len pri prvom použití telefónu

9. Je možné poslať vašu polohu v reálnom čase cez mobilný telefón inej osobe?

a) Len raz za týždeň
b) Áno, vždy, keď máte prístup na internet
c) Bolo to možné len so starými mobilmi
d) Nie, nikdy to nebolo možné pre jeho zložitosť

10. Vzorce sa často používajú v...

a) Outlook
b) Word
c) Excel
d) Canva

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov: (požadovaný)
Email:

Koľko pneumatík má bežné auto? (napr.: 7)

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?